گالری تصاویر

حضور مرکز کارآفرینی شاخص پژوه در کیش اینوکس

  • نام دسته بندی: همایش و سمینار
  • توضیحات کوتاه: نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری

توضیحات