اخبار

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
۹ بهمن ۱۳۹۷
۹ بهمن ۱۳۹۷

همایش  کسب و کار و های خوش آتیه، با حضور متخصصان و فعالان حوزه کسب و کار، کارآفرینی و اقتصاد توسط مرکز مشاوره کسب وکار و‌ شتابدهنده شاخص پژوه در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.

ادامه مطالب...
۱۹ آذر ۱۳۹۷
۳۰ آبان ۱۳۹۷
۱۴ آبان ۱۳۹۷
۱۴ آبان ۱۳۹۷
۵ آبان ۱۳۹۷
۵ آبان ۱۳۹۷
۲ آبان ۱۳۹۷
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷