چکیده ای از پايان نامه هاي دانش آموختگان پژوهشگاه شاخص پژوه

۷ آذر ۱۳۹۷ساعت۱۳و۱۶دقیقه پایان نامه های شاخص پژوه
بازدیدها: ۲۱ مرتبه

               

 

تدوين راهبرد مناسب مديريت تقاضاي آب کشاورزي در ايران (پايلوت دشت قزوين)  تدوین مدل توسعه پایدار سلامت محور با تأکید بر نقش اعتیاد 
نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی :بافت فرسوده شهر آمل)  بررسی رابطه میان توسعه منابع انسانی و مدیریت پاسخگویی به بحران در نیروهای عملیاتی جمعیت  هلال احمر استان سمنان
ارائه رویکرد کاهش اثر آسیب های امنیتی و اجتماعی از سانحه  طبیعی در سکونتگاه غیر رسمی (مطالعه موردی: زلزله فرون آباد پاکدشت)  تدوین برنامه تخلیه ایمن جمعیت محله ای به منظور کاهش اثرپذیری ازسانحه (مطالعه موردی:زلزله درمحل پارک لاله منطقه6 تهران)
" ارائه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی "(مورد مطالعه : شرکت های صنعتی اراک)   
                                  

چکیده | پایان نامه | پژوهشگاه شاخص پژوه