همایش کسب و کارهای خوش آتیه با حضور متخصصان این حوزه در تهران برگزار شد

۹ بهمن ۱۳۹۷ساعت۸و۲۹دقیقه همایش و سمینارها
بازدیدها: ۶۱۸ مرتبه

همایش  کسب و کار و های خوش آتیه، با حضور متخصصان و فعالان حوزه کسب و کار، کارآفرینی و اقتصاد توسط مرکز مشاوره کسب وکار و‌ شتابدهنده شاخص پژوه در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.
در این نشست، اساتید صاحب نظر حوزه مدیریت و کارآفرینی ، مشاغل خوش آتیه را از دیدگاه کلان روند های شکل دهنده آتیه، کسب وکارهای الکترونیک و کسب و کار های تقاضا محور و‌ مدل های نوین کسب وکار معرفی کردند.

 کسب و کار | کاآفرینی