اولین شماره فصل نامه علمی تخصصی مطالعات آینده پژوهی منتشرشد

۹ بهمن ۱۳۹۷ساعت۹و۱۶دقیقه همایش و سمینارها
بازدیدها: ۶۶۹ مرتبه

اولین شماره فصل نامه علمی تخصصی مطالعات آینده پژوهی منتشرشد

امروزه آینده پژوهی به عنوان علمي ارزش بنیان، شناخته شده است و جوامع بشري برای مدیریت آینده های پر تلاطم پیش روي خود، ناگریز حرکت به سمت ترویج و توسعه این رشته می باشند. آینده پژوهی علمي مهم و راهبردي اما ناشناخته است. به گونه ای که حتی پژوهشگران و علاقه مندان به این رشته از مهجور ماندن این علم در بین عوام و خواص ابراز نگرانی می نمایند.

همین دغدغه منجر به این گردید، جمعی از اساتید و پژوهشگران علاقه مند به مباحث آینده پژوهی، در رصدخانه علم وفناوری پژوهشگاه شاخص پژوه، تصمیم به انتشار نشریه ای علمی – آموزشی نمایند. این نشریه با هدف فرهنگ سازی، شناخت و ترویج آینده پژوهی که خود یکی از مهم ترین اهداف کلان سند راهبردی، رصدخانه علم وفناوری شاخص پژوه می باشد، تهییه و آماده انتشار گردیده است.آینده پژوهی | فصل نامه آینده پژوهی