یازدهمین شماره ی مجله ی شاخص کارآفرینی منتشر شد

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ساعت۱۲و۰۱دقیقه همایش و سمینارها
بازدیدها: ۱۶۶ مرتبه

یازدهمین شماره ی مجله ی شاخص کارآفرینی منتشر شد


شاخص کارآفرینی | مجله