ماموریت های اصلی

مأموریت اصلی این مرکز، فراهم آوردن زمینه¬های توسعۀ ارتقاء دانش کارآفرینی، افزایش مهارت، ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان و معرفی و ایجاد کسب و کارهای خوش آتیه و کارآفرینی می باشد که اهداف ذیل را دنبال می کند:

1- ارائه مشاوره های حوزه اشتغال و کارآفرینی به جوانان، خانواده ها، صنایع، مدارس و شرکت ها

2- مشاوره و حمایت علمی به افراد خلاق و هدایت صاحبان ایده جهت تجاری سازی ایده ها در حوزه های مورد نیاز بازارهای آینده

3- هدایت صاحبان کسب و کارهای کارآفرینانه برای دستیابی به برترین سطح دانش سازمانی وشغلی و ورود به بازارهای جهانی

 4- هدایت سرمایه گذاران جهت همکاری در بخش های پربازده اقتصادی

 5- عضویت علاقه مندان در شبکه غنی از صاحبین ایده، کارآفرینان و سرمایه گذاران جهت همکاری های مشترک و سودآور

 6- کمک به ارزش آفرینی در کسب و کارهای کارآفرینانه

 7- عارضه¬یابی کسب و کارها و یافتن راه¬حل¬های مناسب برای رونق کسب و کارهای راکد

 8- ایجاد شبکه کسب و کارهای خوش آتیه به علاقه مندانمشاوره