شماره نهم


60,000 تومان

فصلنامه شاخص کارآفرینی شماره نهم منتشر گردید.


علاقه مندان به حوزه کارآفرینی در این شماره می توانند مقالات زیر را مطالعه کنند:

تبیین مفهوم سکوت سازمانی و ارائه الگوی بهینه برای مدیریت آن

(ابراهیم اسفندیاری ، محمدمهدی رشیدی، بابک خزایی)

تأثیر امید به زندگی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان در دانشگاه آزاد سبزوار

(نرگس قاسمی نژاد)

ظرفیت‌ها و توانمندی گردشگری پایدار فرهنگی در ایران

(علی لوافان، سیروس شفقی، جمشید تقسیمی)

ارزیابی تأثیر هوش معنوی بر گرایش به کارآفرینی مستقل دانش آموزان

(داود کیاکجوری، آرامه پژوم)

تحليل رابطه كيفيت زندگي كاري و شادماني كاركنان در افزایش بهره‌وری

(اعظم سنائی، جلال ریزانه)

کارآفرینی و خداحافظی با استرس

(شیرین طاهری بروجنی)

فریلنسینگ چیست؟

(فرشته مختاری)

علاقه مندان به حوزه کارآفرینی در این شماره می توانند مقالات زیر را مطالعه کنند:

تبیین مفهوم سکوت سازمانی و ارائه الگوی بهینه برای مدیریت آن

(ابراهیم اسفندیاری ، محمدمهدی رشیدی، بابک خزایی)

تأثیر امید به زندگی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان در دانشگاه آزاد سبزوار

(نرگس قاسمی نژاد)

ظرفیت‌ها و توانمندی گردشگری پایدار فرهنگی در ایران

(علی لوافان، سیروس شفقی، جمشید تقسیمی)

ارزیابی تأثیر هوش معنوی بر گرایش به کارآفرینی مستقل دانش آموزان

(داود کیاکجوری، آرامه پژوم)

تحليل رابطه كيفيت زندگي كاري و شادماني كاركنان در افزایش بهره‌وری

(اعظم سنائی، جلال ریزانه)

کارآفرینی و خداحافظی با استرس

(شیرین طاهری بروجنی)

فریلنسینگ چیست؟

(فرشته مختاری)