مقالات

بااینکه جوامع دارای خلاقیت و ابتکار هستند، مدارس ایستا و بدون حرکت مانده‌اند. درنتیجه، تولیدکننده و متفکرین خلاقی که دنیا به آن‌ها نیازمند است را به جامعه عرضه نخواهند کرد. به‌طورقطع، برخی از مدارس خصوصی و دولتی در حال مدرن شدن هستند و دانش آموزان را تشویق به کار گروهی برای حل مسائل، فراگیری آنلاین و یکپارچه کردن علوم باهنر می‌نمایند؛ اما برخی از مدارس و آموزشگاه‌ها به آموزش بخش مهم آموزش موردنیاز عصر حاضر نمی‌پردازند: کارآفرینی، نه‌تنها توانایی شروع کسب‌وکار است، بلکه تفکر خلاقانه و بلندپروازانِ نیز است. ادامه مطالب...

در زمان‌های مختلفی از قرن 20 میلادی، شاهد جریان‌های نویدبخش گوناگونی از فناوری در جهت ایجاد انقلاب آموزشی بوده‌ایم. آیا چیزی جذاب‌تر از تماشای کودکان، در حال یادگیری علم و دانش با استفاده از فنّاوری وجود دارد؟ این اشتیاق به فنّاوری با اهدافی از قبیل کاهش نابرابری، تقویت موقعیت‌های یادگیری و توانا ساختن فرد برای فراگیری در تمام مراحل زندگی در ارتباط است. ادامه مطالب...

6 شهریور 1397
14شهریور97
14شهریورماه1397
16 شهریور97
16شهریور1397
21شهریورماه1397
21شهریورماه1397
25 شهریورماه97

مقدمه:
عدم استفاده از نتایج علمی دانشگاهها در حوزه صنعت باعث به هدر رفتن انرژی و سرمایه ملی می شود واین امر نیازمند خلاقیت و نوآوری است. امروزه، دانش نیز مانند سایر کالاها باید با روش‌های مناسب به بازار عرضه شود تا توجه متقاضیان را جلب کند. بعضی از صنایع نیز توان نیازسنجی آموزشی و پژوهشی ندارند. ادامه مطالب...

21شهریورماه1397