page_title_paper_enCategory_Design business model

چگونه خودم یا سازمانم نوآور باشیم؟ این سؤالی است که هر مدیر کسب‌وکار باید از خودش بپرسد. عدم موفقیت در نوآوری و تکرار حرف‌ها و کارهای گذشته حتی با تغییراتی اندک نمی‌تواند کسب‌وکار شما را شاخص نماید و به حتم باعث شکست شما می‌شود. ادامه مطالب...

بخش مشتری همان‌گونه که از نامش مشخص است دربرگیرنده تمام گروه‌ها و سازمان‌هایی است که سازمان ما به آن‌ها خدمتی ارائه می‌کند. این بخش قلب مدل کسب‌وکار بوده و بدون داشتن مشتری که حاضر باشد برای خدمات ما هزینه کند کسب‌وکار بی‌معناست.

ادامه مطالب...