page_title_paper_enCategory_entrepreneurship

اکوسیستم کارآفرینی یا اکوسیستم کارآفرینانه یک محیط اجتماعی و اقتصادی است که کارآفرینی محلی یا منطقه ای را تحت تاثیر قرار می دهد. کسب و کارهایی که در داخل مکان هایی قرار می گیرند که به عنوان مراکز رشد خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی عمل می کنند، شانس بیشتری برای موفقیت دارند.

ادامه مطالب...

25 شهریورماه97

مقدمه:
عدم استفاده از نتایج علمی دانشگاهها در حوزه صنعت باعث به هدر رفتن انرژی و سرمایه ملی می شود واین امر نیازمند خلاقیت و نوآوری است. امروزه، دانش نیز مانند سایر کالاها باید با روش‌های مناسب به بازار عرضه شود تا توجه متقاضیان را جلب کند. بعضی از صنایع نیز توان نیازسنجی آموزشی و پژوهشی ندارند. ادامه مطالب...

21شهریورماه1397