مقالات | اجتماعی

اگر به دنبال دانش هستید، قابل کسب کردن است. اگر به دنبال مهارت هستید، قابل ارتقا و یادگیری است. حتی اگر استعداد و هوش کافی را نداشته باشید، شما در هر چیزی در زندگی تقریباً می‌توانید بهتر و بهتر شوید. ادامه مطالب...

در زمان‌های مختلفی از قرن 20 میلادی، شاهد جریان‌های نویدبخش گوناگونی از فناوری در جهت ایجاد انقلاب آموزشی بوده‌ایم. آیا چیزی جذاب‌تر از تماشای کودکان، در حال یادگیری علم و دانش با استفاده از فنّاوری وجود دارد؟ این اشتیاق به فنّاوری با اهدافی از قبیل کاهش نابرابری، تقویت موقعیت‌های یادگیری و توانا ساختن فرد برای فراگیری در تمام مراحل زندگی در ارتباط است. ادامه مطالب...

بااینکه جوامع دارای خلاقیت و ابتکار هستند، مدارس ایستا و بدون حرکت مانده‌اند. درنتیجه، تولیدکننده و متفکرین خلاقی که دنیا به آن‌ها نیازمند است را به جامعه عرضه نخواهند کرد. به‌طورقطع، برخی از مدارس خصوصی و دولتی در حال مدرن شدن هستند و دانش آموزان را تشویق به کار گروهی برای حل مسائل، فراگیری آنلاین و یکپارچه کردن علوم باهنر می‌نمایند؛ اما برخی از مدارس و آموزشگاه‌ها به آموزش بخش مهم آموزش موردنیاز عصر حاضر نمی‌پردازند: کارآفرینی، نه‌تنها توانایی شروع کسب‌وکار است، بلکه تفکر خلاقانه و بلندپروازانِ نیز است. ادامه مطالب...

21شهریورماه1397
6 شهریور 1397