چرا باید مدلی دیداری از کسب‌وکارمان تهیه کنیم؟

چگونه خودم یا سازمانم نوآور باشیم؟ این سؤالی است که هر مدیر کسب‌وکار باید از خودش بپرسد. عدم موفقیت در نوآوری و تکرار حرف‌ها و کارهای گذشته حتی با تغییراتی اندک نمی‌تواند کسب‌وکار شما را شاخص نماید و به حتم باعث شکست شما می‌شود. برای دستیابی به سازمانی نوآور،  تمام ابعاد سازمان باید در جهتی واحد حرکت کند. این امر بدون داشتن مدلی دیداری و دقیق از اینکه مدل کسب‌وکارتان چیست و فعالیت‌هایتان به چه سمتی باید هدایت شود امکان‌پذیر نیست. شما برای تبدیل نوآوری از یک واژه صرف به عمل باید دقیقاً بدانید سازمانتان چه‌کاری انجام می‌دهد یا قرار است انجام دهد. برای رسیدن به این مدل دیداری باید با بوم کسب‌وکار آشنا شوید.

بوم کسب‌وکار چیست؟

بوم یک ابزار استراتژیک مدیریت و کارآفرینی است و اجازه می‌دهد مدل کسب خود را خلق ،طراحی و در آخر به‌خوبی توصیف کنید. بوم، کسب‌وکار شمارا به اجزایی مستقل تقسیم می‌کند. این امر در موارد زیادی کارساز است برای مثال:

·         هنگامی‌که می‌خواهید کسب‌وکار پیشنهادی را برای سرمایه‌گذار توضیح دهید بسیار مفید و راهگشا خواهد بود.

·         رهبران سازمان می‌توانند عملکرد کلی سازمان را دیده و نقاطی که مشکل‌دارند یا امکان تقویت آن‌ها وجود دارد را شناسایی کنند.

·         در ارتباط مؤثرتر شما با کارمندانتان یا همکارانتان تأثیرگذار بوده و اهداف اصلی سازمان بهتر درک می‌شود.

·         با درک دقیق ساز و کار کسب‌وکار، بهتر با مشتریان ارتباط برقرار می نمایید.

اجزای تشکیل‌دهنده بوم کسب‌وکارچیست ؟