در گزارشی که سازمان نظارت جهانی کارآفرینی «GEM» درباره‌ی آموزش کارآفرینی منتشر کرد؛ سؤال مهمی از افراد علاقه‌مند به شروع کسب‌وکار پرسیده شد: «آیا آموزش کارآفرینی می‌تواند در روندی که می‌خواهید طی کنید؛ تغییری ایجاد کند؟»

ممکن است با خود بگویید، کالج‌ها و دانشگاه‌های زیادی در سراسر دنیا مشغول به آموزش کارآفرینی هستند. چگونه همه استادان می‌توانند چیزی را آموزش دهند که اساساً مهم نیست؟

با این حال تحقیقات نسبتاً کمی به‌طور مستقیم؛ مزایای ارائه‌شده توسط آموزش کارآفرینی را بررسی کرده‌اند. به همین خاطر نتایجی که تا به امروز دردست داریم؛ جواب قاطعی به ما نمی‌دهد.
یک سوال؛ «آیا افرادی که تحت آموزش کارآفرینی قرار می‌گیرند؛ نسبت به کسانی که این آموزش‌ها را ندیده‌اند؛ کارآفرینان بهتری هستند؟». مطالعات انجام‌شده توسط پژوهشگران نشان می‌دهد افرادی که آموزش کارآفرینی دیده‌اند در کسب‌وکارشان موفق‌تر عمل می‌کنند. اما نتایج این مطالعات لزوماً نشان‌دهنده‌ی این نیست که آموزش کارآفرینی؛ موجب شروع بهتر و عملکرد بهترکسب‌وکار می‌شود.
آموزش کارآفرینی و کارآیی شرکت به‌نوعی باهم پیوند خورده است؛ اما آموزش الزاما به بهبود عملکرد نمی‌انجامد.

در همین ارتباط مقاله مزایای کارآفرینی را بخوانید

محققان چندین آزمایش تصادفی برای بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر موفقیت کسب‌وکار انجام داده‌اند. در ادامه با هم نتایج بعضی از این پژوهش‌ها را مرور می‌کنیم:

۱. دانشگاه «Yale» در پژوهشی به‌طور تصادفی مؤسسات کوچک کارآفرینی مستقر در کشور «پرو» را که تحت آموزش دوره‌های کارآفرینی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار داد. محققان نتیجه‌های متفاوتی را برای اثرات این آموزش‌ها به‌دست آوردند:
کارآفرینانی که تحت اموزش‌های کارافرینی قرارگرفته بودند، فروش بیشتری داشتند، اما حاشیه سود بالاتر کسب نکردند و نتوانستند کارکنان بیشتری را جذب کنند.
کارآفرینان آموزش‌دیده مهارت بیشتری در مواردی چون: «ثبت سوابق و گزارش‌ها از کسب‌وکار»؛ «شاخص‌های دانشی»؛ «اجرای نوآوری در کسب‌وکار» و «استفاده از گزارش‌ها و مستندات برای تخمین رشد» نسبت به کارآفرینانی که آموزش ندیده بودند؛ نشان ‌دادند. اما در مواردی مثل: «تغییرات در ساختارهای مالیاتی»، «پرداخت حقوق ثابت»، «مکان‌های فروش»، «سطح تنوع»، «اجازه فروش اعتباری»، «ثبت پرونده‌های پرداخت به کارگران»، «ایجاد کسب‌وکار جدید» و «کاهش تعداد مشتریان شاکی» تفاوتی با گروه آموزش ندیده نداشتند.

۲. در پژوهشی دیگر دو محقق به‌طور تصادفی دریافت‌کنندگان وام‌های کوچک در «تانزانیا» را که تحت آموزش‌های کارآفرینی قرار گرفته بودند، مورد مطالعه قرار دادند. آنها به نتایج متفاوتی رسیدند:
طبق نتایج این پژوهش؛ آموزش کارآفرینی تأثیر قابل‌توجهی در فروش یا تعداد کارکنان نداشته‌است، اما همین آموزش‌ها توانسته موجب بهبود در مواردی مثل: «ثبت و حفظ اطلاعات»؛ «تمایل به استفاده از پاداش برای انگیزه دادن به کارکنان» و «گرایش به تغییر در ترکیب محصولات» شود.

۳. در پژوهشی دیگر به‌طور تصادفی به کارآفرینان پاکستانی دو پیشنهاد متفاوت داده شد. پیشنهاد اول: «:شرکت در دوره‌ی شش‌ساعته آموزش کارآفرینی» و پیشنهاد دوم: «شرکت در قرعه‌کشی برای دریافت وام کسب‌و‌کار». کارآفرینان فقط می‌توانستند یکی از این دو پیشنهاد را انتخاب کنند. پژوهشگران دریافتند، برای مردان آموزش کارآفرینی موجب کاهش شکست در کسب‌وکارشان شده است، اما برای زنان آموزش کارآفرینی در هیچ‌کدام از معیارهای عملکردی تأثیر معناداری نگذاشته بود.
در نهایت با توجه به سه پژوهشی که در بالا شرح داده شد، می‌توان گفت: بعضی از آموزش‌های کارآفرینی ممکن است عملکردتان را به‌عنوان صاحب کسب‌وکار بهبود بخشد.

مقاله آموزش نوآوری کارکنان: کدام رویکرد بهتر عمل می کند؟ برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود.