جلسات و سمینارها

همایش کارآفرینی، اشتغال و سرمایه پذیری از رویداد جام جهانی قطر
همایش کارآفرینی، اشتغال و سرمایه پذیری از رویداد جام جهانی قطر

 مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شاخص پژوه تدبیر ایرانیان، همایش فرصت های اشتغال و سرمایه پذیری از رویداد جام جهانی فوتبال قطر 2022 را روز دوشنبه مورخ 9 خرداد 1401 در تهران، هتل اسپیناس برگزار خواهد نمود. جام جهانی قطر 2022 می تواند فرصتی برای کشور عزیزمان ایران جهت بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده در تمامی سازمان ها و صنوف مختلف باشد.
برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:
📞 09129313828
📞 09381378993